ADVINTrendy sociálního marketingu

Nejnovější trendy v oblasti marketingu ukazují, že oblíbenost sociálních sítí a jejich využívání firmami pro marketingové účely stále narůstá.

Většina marketérů se shoduje na tom, že působení na sociálních sítích má smysl a je výhodné s nimi pracovat. Průzkumem bylo navíc zjištěno, že v roce 2012 se firmy chystají zdvojnásobit investice využívané pro tzv. sociální marketing.

Nejčastěji zmiňovanou výhodou se ukázala možnost zvýšení povědomí o značce a možnost komunikace přímo se zákazníkem.

Marketingové a internetové agentury svým klientům investice do sociálních sítí spíše nedoporučují. Za efektivní způsob sociální komunikace považují zřizovaní a vedení blogů, kde lze daleko lépe a důvěryhodněji komunikovat značku. Dalším z důvodů k tomuto postoji může být také obtížnější měřitelnost návratnosti investic do budování a udržování sociálních sítí.


Přečtěte si naše novinky