ADVINZačněte věřit internetovému marketingu

Oproti starším způsobům propagace má internetová reklama řadu výhod. Je velmi důležitá pro majitele webových stránek, e-shopů, produktových stránek a dalších prvků internetového obchodování.

Do pojmu internetový marketing můžeme zařadit veškeré aktivity online světa, používané ke zviditelnění webových stránek či přilákání nových zákazníků. Vyskytuje se i pod názvy online marketing nebo digitální marketing.

 

Výhody internetového marketingu:

a) ZDROJE INFORMACÍ:

Soukromé osoby i firmy využívají internet jako zdroj informací a kontaktů či místo nákupu. Je dobré být na očích, zvláště v místech kde zákazník hledá.

b) CÍLENÍ:

Správně vytvořené reklamní kampaně, jsou zaměřené na požadovanou cílovou skupinu. Kvalitně vytvořená internetová reklama neplýtvá peníze za oslovení lidí, kteří nejsou cílovou skupinou a tudíž je nezajímá.

c) ZPĚTNÁ VAZBA V NÁVRATNOSTI INVESTIC:

Pokud jsou kampaně připraveny správně, bude jejich výsledek vždy očividný, tzn. jaká je návratnost investic (ROI) vložených do reklamy. Budete mít informace o tom kolik Vám kampaň přinesla zákazníků a návštěv.

d) PRUŽNOST:

Flexibilita reklamních formátu umístěných na internetu spočívá v tom, že je možné je vypnout, změnit či zapnout takřka okamžitě.

Pokud máte negativní zkušenosti s některou z forem internetového marketingu, z jakéhokoliv důvodu, nezanevřete na něj! Je to v dnešní době velmi důležitý způsob jak získat spoustu zákazníků.


Přečtěte si naše novinky