ADVINNávštěvnost webu a její význam

Kvalitně provedená analýza návštěvnosti webových stránek dokáže specifikovat chování zákazníků na webu. Aby majitel webu mohl vhodně a v pravou chvíli reagovat na chování návštěvníků je důležité provést analýzu, která se ale netýká pouze počtu návštěvníků.

Velmi důležité je zjistit zejména následující informace:

Kdo jsou zákazníci? Zásadní informací je, kdo jsou naší zákazníci, odkud přicházejí, na jaké odkazy „klikají“ a co je naopak nezajímá. Z toho vyplývá, že velmi důležitá je jejich detailní analýza. Tyto informace pomohou web zatraktivnit a tím také zaujmout uživatele.

Zda jsou stránky přehledné? Přehlednost webu je také jedním z důležitých faktorů. Pokud návštěvníci vnímají web jako nepřehledný, nesrozumitelný či jeho struktura je pro ně nepřirozená, pak dochází k situaci, kdy web jednoduše opouštějí a stává se pro ně nezajímavý. Účelné je navrhnout web tak, aby jeho ovládání bylo intuitivní a struktura stránek přispívala ke snadnější orientaci.

Zda nedochází k technickým problémům? Je důležité zjistit zda právě technické chyby neodrazují potencionální zákazníky.

Kdy provést analýzu návštěvnosti? Analýzu je nutno provádět v pravidelných intervalech, minimálně jednou za půl roku. Jelikož je internet velmi konkurenční prostředí, je potřeba provést analýzu co nejdříve, aby bylo možné provést případné opravy hned v počátku, před tím, než dojde k velkým ztrátám zákazníků.

Hlavní cíle pravidelné analýzy návštěvníků:


Přečtěte si naše novinky