ADVINZpětné odkazy a jejich vliv na SEO optimalizaci

O optimalizaci pro vyhledávače se dá říct, že je vědou. Je to způsob jak docílit, aby vyhledávače umístily webové stránky co nejvýše ve výsledcích vyhledávání. Z toho důvodu je nutné, aby si vyhledávače myslely, že je stránka skutečně kvalitní a relevantní vzhledem k danému dotazu.

Základními faktory, které je třeba při optimalizaci dodržovat jsou:

Vyhledávač musí považovat stránku za kvalitní, proto je třeba aby na ní vedly odkazy ze spolehlivých a kvalitních webových stránek. Z této sítě odkazů pak vyhledávač určuje kvalitu webové stránky. Jelikož se vyhledávače neustále vylepšují, dokážou hodnotit nejen počet odkazů, ale také zda je kontext relevantní.

Základní prvky pro tvorbu zpětných odkazů:


Přečtěte si naše novinky