ADVINDůležitost použitelnosti webu

Použitelnost webu můžeme označit za soubor mnoha pravidel, která zlepšují působení webu na uživatele webové stránky. Tím je myšleno, že čím je webová použitelnost lepší, tím je web srozumitelnější a přehlednější pro návštěvníka.

Správná použitelnost webu Vám zaručí, že se návštěvník snadno orientuje na stránce, rychle a snadno se dostane k požadovaným informacím, pro které si na web přišel. Navíc jednoduše plní i své další cíle jako je například registrace nebo objednávka. Použitelnost webové stránky navíc klade důraz na příjemný pocit návštěvníka, tedy že je pro něj příjemné a jednoduché se na této stránce pohybovat.

Jako příklad použitelnosti webu můžeme zmínit intuitivnost pro použití. Jedná o ovládání webu, kdy v podstatě web napovídá uživateli co má dělat. Jedná se i o grafické prvky jako změna barvy po najetí na odkaz, kurzor myši se změní na ručičku. Vhodným prvkem nápovědy je i fulltextové vyhledávání, které je snadno nalezitelné. V případě e-shopů je vhodné mít i správnou kategorizaci produktů.

Použitelnost webu je velmi zásadní, uživatelé internetu se nebudou vracet na web, se kterým mají negativní zkušenosti. Nemůžeme předpokládat, že návštěvník bude ochotný překonávat překážky, aby se dostal k informacím, které požadoval.


Přečtěte si naše novinky