ADVINRozesílání newsletteru

Jako newsletter označujeme elektronický zpravodaj, který řadíme do přímého marketingu (tzv. direct marketing) a označujeme ho jako direct mailing. Newsletter patří k moderním, levným a efektivním nástrojům internetového marketingu.

 

Newsletter jako komunikační prostředek

Newsletter slouží jako součást komunikace se zákazníky. Společnosti v tomto případě rozesílají e-maily stálým klientům nebo potenciálním zákazníkům. Za pomoci newsletteru může společnost předat informace týkající se chystané akce, nového výrobku, službě, nebo plnit další ze svých cílů (zvyšování povědomí o značce, nákupy zákazníků, registrace, atd).

 

Zpracování newsletteru

Velmi významnou roli v efektivnosti newsletteru hraje i jeho samotné zpracování. Je žádoucí, aby se newsletter odběrateli zobrazoval celý a správně. Při špatném zobrazování či nekvalitním obsahu se odběratelé odhlásí a značka ztrácí důvěru u své klientely.

Proto vytváříme pro naše klienty takové newslettery, které se zobrazují v těle emailu tak jak mají. Příjemce nevidí pouze tabulku a hlášení, aby kliknul "zde" v případě, že se mu newsletter správně nezobrazuje. Příjemci newsletterů od našich klientů vidí sdělení okamžitě, navíc mají možnost si výrobek ihned koupit, nebo se proklikem dostat na webovou stránku.

Víme, že správně vytvořený a odeslaný newsletter je součástí image společnosti, naopak společnosti takovéto newslettery přináší navýšení nákupů od zákazníků a jejich lepší informovanost z newsletterů.


Přečtěte si naše novinky