ADVINOn-line marketing a jeho trendy

Jedním z hlavních trendů jsou mobilní a responzivní weby, které jsou společností Google upřednostňovány ve vyhledávání na mobilních zařízeních, což je velkou výhodou pro firmy, které již svoje weby tomuto trendu přizpůsobili. Jsou tím pádem blíže svým potenciálním zákazníkům, kteří stále častěji využívají mobilní zařízení pro vyhledávání informací a nákupy na internetu.

Content marketing, jinak také obsahový marketing, je dalším současným důležitým trendem. Jedná se o sdělování informací, zkušeností a recenzí na výrobky samotnými uživateli, což je pro potencionální zákazníky věrohodnější, než strohá firemní sdělení. Firmy využívají této možnosti, aby se přiblížili zákazníkům na sociálních sítích a blozích, kde zákazníci hodnotí své zkušenosti s danou firmu.

Sociální média nabízejí lepší prostředí pro interakci se zákazníky, firmy si proto vytvářejí své profily nejen na Facebooku, ale i na dalších marketingově zajímavých sociálních medií. Další nejpoužívanější sociální sítě v Česku jsou Google+, Twitter, Pinterest, Instagram a Tumblr.

 


Přečtěte si naše novinky