ADVINPovinná registrace subjektů do systému ekologického zemědělství

ADVIN informuje o povinnosti splňovat podmínky EU pro další prodej BIO produktů na e-shopech.

Více informací o nutnosti splnit zákonné podmínky pro další prodej BIO produktů naleznete zde
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/registrace/,
zde
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/legislativa/metodicke-pokyny/ 
a zde
http://eagri.cz/public/web/file/533372/MP_2_2016.pdf .


Přečtěte si naše novinky