ADVINMarketingová metoda Astroturfing

Astroturfing je nekalá marketingová metoda, jednou z forem guerrila marketing. Slovo astroturfing vzešlo odvozením ze jména společnosti Astroturf, která vyrábí umělé trávníky. Protikladem metody astroturfing je metoda grassroots.

Stejně tak jako společnost Astroturf vytváří umělé trávníky, také astroturfing je metoda založená na umělém vytváření reklamy a obsahu. I když je termín astroturfing pro veřejnost spíše neznámý pojem, setkáváme se s ním velmi často. Jedná se o reklamní kampaň, která je vedená tak, že se snaží navodit dojem spontánních reakcí spotřebitelů daného produktu. Ve své podstatě se může jednat o PR kampaň, kdy se zadavatel reklamy snaží navodit dojem nezávislé reakce dalších spotřebitelů. Velmi často se tak s touto metodou setkáváme na různých diskuzních fórech, nebo na blozích založených za tímto záměrem.

Opakem této nekalé marketingové metody je již zmíněný grassroots. V tomto případě je podpora výrobku či služby opravdu spontánně vyvolaná reakcí veřejnosti, a tedy vychází přirozeně od zákazníků, kteří zboží, službu či firmu doporučují ze své vlastní dobré zkušenosti.

Jak poznat, že se jedná o manipulační reakci?

 


Přečtěte si naše novinky